Allt fler utrikesfödda startar företag

I Sverige startas tusentals nya företag varje år och siffrorna visar att de senaste åren så har antalet utrikesfödda som startar egna företag ökat med nästan 50 procent – men vad krävs egentligen när man vill starta ett eget företag?

Affärsman pratar i telefonAllt fler svenskar har ett jobb att gå till växer samtidigt som andelen arbetslösa utrikesfödda ökar, skriver SVT. Så att allt fler med utländsk härkomst väljer att starta egna företag är egentligen inte så konstigt. Generellt sett är det nämligen vanligare att faktiskt vara egenföretagare om man just är född på annan plats än Sverige. Detta eftersom många utländska kulturer av tradition förespråkar eget företagande men forskning visar också att många i denna grupp faktiskt tvingas till att bli egenföretagare i brist på andra alternativ. Bland annat skriver Svenska Dagbladet om hur Samuel Berhane tillsammans med sina två bröder från Etiopien valde att starta en kaffevagn med affärsidén om att sälja kaffe bryggt enligt etiopisk uråldrig tradition. För tidningen berättar han dels om sin företagsidé men också om hur egenföretagare inte ska ses som det enda sättet att få bukt med arbetslösheten bland utrikesfödda. Istället menar han att om man har en bra affärsidé så ska man också satsa på den. Dock är problemet att många utrikesfödda har entreprenörskap men inte vet hur man ska ta till vara på det och att man inte har de rätta verktygen för att slå sig in på den konkurrensstarka arbetsmarknaden. Så har ska man göra för att starta företag?

Så startar du företag

Första steget till att starta eget företag är att ha en affärsidé, en produkt man vill sälja eller tjänst man vill erbjuda och därefter kommer man till de mer praktiska aspekterna av det hela. Men allt behöver man inte göra helt och hållet själv, det går att ta hjälp utifrån. Till exempel kan man använda sig av Modernekonomi.se en redovisningsbyrå för att få hjälp och stöd i att sköta allt det finansiella som hör företaget till. Och det går också att ta hjälp av andra företag och entreprenörer för att dels marknadsföra sig själv, ingå partnerskap för att nå lönsamhet fortare eller för att helt enkelt inspireras av deras arbetssätt och liknande. Sedan finns också självklart en hel del för- och nackdelar med att starta, framförallt om man är ung. Det är något som entreprenörstidningen Driva Eget listat:

Fördelar:

  • FlödesschemaEkonomiska utgifter – inte lika många som man har ju äldre man blir.
  • Inte samma krav på pengar – ger frihet att testa olika idéer och vinklar utan stora konsekvenser ekonomiskt.
  • Vågar mer – ungdomens naiva sida är bra eftersom man vågar ta större risker.

Nackdelar:

  • Lite yrkeserfarenhet – saknar vetskap om hur det fungerar på en arbetsplats och vet inte hur olika arbetskulturer ser ut som man gör när man blir äldre och har haft fler jobb.
  • Upptäckandet av ett behov – många egenföretagare har upptäckte ett ofyllt behov på sin arbetsplats och säger upp sig för att råda bot på vad som saknas, det gör man inte som ung.
  • Kontakter – yrkeserfarenhet ger kontakter på många områden, det brukar inte en ung person ha men med hjälp av sociala medier håller denna nackdel på att försvinna.
  • ”Ung och dum” – ålder gör dig inte smartare per automatik men som ung riskerar man att inte mötas med samma respekt hos banker och finansiärer som en äldre person med samma affärsidé blir, och det kan sätta kkäppar i hjulet för din idé.