Automation leder till jobb

Det sker en enorm digitalisering och automation i den svenska industrin just nu och enligt experter gynnar det svenska jobb. Men det gäller att vara med i framsteget när det kommer till kompetensutveckling och utbildning. Annars kan Sverige inte hänga med i ökningen av industriell IT och automation.

139054-compressor-station

Digitalisering och automation kan ge svenska företag fördelar säger statsministerns rådgivare till nyteknik.se. Om man tar till vara på de möjligheter som finns med en nyindustrialisering kan svensk industri vara med och tjäna jobb. Enligt experter gynnas nämligen den svenska industrin av att automationsgraden ökar och lönekostnadens betydelse minskar. Samma experter säger även att den automationsvåg som sker nu är större än den på 1980-talet eftersom den traditionella automationen nu möter internet of things, vilket gör att processer kan optimeras.

Ökad omsättning inom automation

De senaste åren har det skett en kraftig ökning i Sverige när det kommer till industriell IT och automation. Omsättningen uppgår nu till över 70 miljarder kronor. Kartläggningen som visar på detta visar även på att automationsindustrin blir allt viktigare i Sverige, skriver automationregion.com. De branscher som står för störst del av omsättningen inom automation är tillverkning och industri. Detta beror mycket på att det finns bra lösningar för industriell automation. Men även partihandel och teknisk konsultverksamhet står för en del av omsättningen inom automation.

Viktigt erbjuda kompetens och utbildning

I och med att automation och annan digitalisering blir allt viktigare ställer detta krav på att de som arbetar får uppgraderade teoretiska kunskaper, skriver Svenska Dagbladet. Det handlar helt enkelt om att jobb inom industrin förändras. Enligt personer inom dessa industriföretag behövs det att vi i Sverige satsar på en utbildning som är konkurrenskraftig och att vi verkligen ser till att de yrkesutbildade inom bland annat automation och produktion har rätt utbildning. För att nå den högre kompetensen och den bättre utbildningen krävs det förändringar och att man hakar på den utveckling som sker nu.