CRM som avlastar personalen

Att lyckas som företagare kräver att du har en bra arbetsmiljö för dina anställda. Här räknas ljud och ljus, bra tider, rätt löner och mycket mera. Minska omsättningen på personalen och behåll dina anställda, det vinner både företag och anställda på. Det hemliga tricket som får företaget att växa, är att lära känna sina kunder.

Att vara företagare är inte alltid så lätt. Det är mer att tänka på än bara vinsten och omsättningen. Att ha ett bra företagsklimat på arbetsplatsen underlättar för de anställda, och rätt verktyg och plattformar för marknadsföring är viktigt. Ett bra CRM-system effektiviserar och underlättar det som företaget strävar efter: att nå ut till sina kunder. Ett smart system kan hitta leads som en vanligt anställd kanske inte ens hade i åtanke, eftersom CRM-systemet är uppbyggd på AI och därför mycket effektivt. Detta sparar tid och underlättar för de anställda, samtidigt som ni också får säkrare marginaler för att få in fler kunder som faktiskt passar just er verksamhet. Här kan du läsa mer om CRM och vad du kan använda det till.

CRM underlättar i arbetsmiljön

Som företagare vill du ha en låg omsättning på personal och en högre omsättning på produktionen. Det innebär att få din personal att trivas på arbetet och vilja stanna kvar på arbetsplatsen under lång tid. Erfaren personal som trivs på jobbet arbetar mer effektivt, vilket påverkar företaget positivt. Genom AI-lösningar som till exempel ett smart CRM-system avlastar du personalen med uppgifter som annars kan kännas mycket monotona. Istället kan säljarna fokusera på det som de är bra på – och som CRM inte kan. Det vill säga, ge den personliga kontakten och tryggheten för kunderna.

Det finns en del lagar och regler att hålla ordning på som arbetsgivare. I Arbetsmiljölagen står att läsa om de allmänna krav som gäller för arbetsmiljön. Monotona uppgifter är uttröttande och är ofta en av anledningarna till att personalen kan brännas ut. Därför ska man alltid ha i åtanke att bra mjukvara skapar trygghet även hos personalen. Den som är ytterst ansvarig för detta är alltid arbetsgivaren, som ska leda arbetet med arbetsmiljö mot det bättre. Arbetstidlagen, ATL, är också oerhört viktig för både arbetsgivare och arbetstagare. ATL reglerar hur mycket en anställd får arbeta, hur mycket övertid som får jobbas, hur mycket extra övertid som får arbetas, ledighet mellan arbetspass av olika längd och vid olika tidpunkt på dygnet, hur det ska förhålla sig med skyddsombud, tillsyn och straffbestämmelser om det visar sig att ATL inte följs.

Hur kan du förbättra arbetsmiljön på jobbet?

Det finns företag och personer som arbetar heltid med att förbättra arbetsmiljön för andra genom att besöka arbetsplatsen. Vet du inte riktigt vad som krävs för att förbättra saker och ting kan en sådan person hjälpa dig. Du kan också se till att skapa en dialog med dina anställda. En öppen dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare är alltid det bästa. Skyddsombudet ska föra de anställdas talan och verka för att lagkrav och regler uppfylls och följs.

Det finns dock många små knep som kräver väldigt enkla medel. Krukväxter på bra ställen piggar upp och ger nyttiga effekter. Att renhållningen i lokalerna verkligen sköts. Att se glad och trevlig ut gör väldigt mycket. Att säga hej till dina anställda när ni möts i fikarummet, korridoren eller på golvet. Firmafester, teambuilding och kanske gemensamma utbildningar under trevliga former får folk att trivas. Snåla inte med berömmet. En anställd som gjort något bra behöver veta det och en positiv atmosfär på jobbet hjälper alla.

Många små saker tillsammans kan göra underverk och för dig som företagare är det viktigt att du lyssnar på vad dina anställda har att säga.