De yngre anställda är mer sjukfrånvarande

I dag skriver vi om den svenska arbetsmarknaden med betoning på de som far mest illa i denna, nämligen de yngre. Vad detta beror på kan man läsa mer om nedan, samt om hur det kan vara bra att ta hjälp när man startat eget och ska redovisa bokföringen.

I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur unga mår allt sämre på arbetsmarknaden. Dessutom är det så att yngre är mindre friska än äldre, i alla fall om man ser till antal frånvarande på grund av sjukdom per år. Det är Sveriges företagshälsor som gjort en jobbhälsobarometer om arbetsmiljön för personer mellan 20 och 65 år som jobbar minst på 50 procent. Det är hela 15 000 personer som har kontaktats och 9 000 har svarat. Denna undersökning visar att det inte bara är de yngsta på arbetsmarknaden har den högsta arbetslösheten, dessutom far de mest illa. Oroväckande och en varningssignal menar just representanter för Sveriges Företagshälsor.

Yngre har högre förväntningar på arbetsmiljön

man framför dator tecknadNågra av de förklaringar som finns till att yngre mår just sämre handlar enligt samma rapport om de ungas egen inställning till arbete men dessutom om just sämre arbetsförhållanden. Det är bland annat så att unga har högre krav på hur arbetsmiljön ska vara, de tycker också att det brister när det kommer till introduktionen i början på ett jobb samt att det i dagens läge är så att många yngre startar jobbkarriären i så kallade genomgångsjobb – som då kan sägas ha osäkrare och sämre arbetsförhållanden. På Arbetsmiljöverket kan man läsa mer om just frågor som dessa.

Sedan är det också så att arbetsmarknaden är fylld av människor som har startat egna företag, unga som lite äldre och erfarna, som anställer sin egen personal och som deklarerar vinst och förlust varje år. Det sistnämnda kan vara krångligare än vad man tror för att det ska bli helt rätt, en kan med fördel anlita professionell hjälp så att det hela går ihop, hjälp med bokföring i Stockholm går lätt och snabbt att finna.