Ergonomi – anpassat skrivbord eller aktiv stol?

Svenskar tränar mest i hela Europa. Ett faktum kvarstår ändå trots det. Stillasittandets negativa effekter är helt oberoende av att du tränar. Även om du tränar frekvent är rörelse i vardagen viktigt. Stillasittande är en konstaterad riskfaktor för hälsan. Det är viktigt att tänka ergonomiskt och faktiskt använda hjälpmedel som är gynnande.  

 

Att använda hjälpmedel kan underlätta arbetet på din arbetsplats. Var noga med att de ergonomiska kraven uppfylls. Det kan till exempel handla om att införskaffa en dragkärra istället för att bära, eller att handla höj och sänkbart skrivbord för att komma ifrån monotona rörelser. Kunskap behöver finnas för att förstå arbetsteknik och hjälpmedel för att undvika belastningsbesvär. Enligt av.se uppkommer belastningsbesvär ofta i samband med repetitivt arbete, påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser.  På senare år har utbudet av ergonomiska produkter och möbler ökat, som Roger Evertsson berättar om i di.se.

 

 

”Idag är det standard med höj- och sänkbara skrivbord i Sverige och de andra nordiska länderna. Många arbetsplatser kompletterar sina traditionella kontorsstolar med så kallade aktiva stolar. I stolarna finns en inbyggd obalans som ”tvingar” våra muskler att aktivera sig. Kontorsstolar av hög kvalitet främjar också hälsan, eftersom det är enkelt att ändra inställning i dem”.

 

Undvik belastning

 

Förutom ergonomiska hjälpmedel på jobbet finns det saker du själv kan göra. Bär rätt skor. Framförallt när du belastar dina fötter väldigt mycket. Sitter du ner kan det vara okej att ha till exempel tygskor. Går du runt mycket är det däremot viktigt med bar skor. Det viktigare är att ha stabila skor som sr.se skriver om.