Fler jobbar som bemanningssjuksköterska

Flexibla arbetstider – och ofta bättre betald än fast anställd. Det är två av anledningarna till att allt fler väljer att kombinera en fast deltidstjänst med att vara bemanningssköterska, eller helt gå över till det. Att allt fler vill arbeta som bemanningsköterskor betraktar många också som ett tecken på ett generellt missnöje på den fasta arbetsmarknaden, i en tid då fler vill vara fria att bestämma över sin tid själv.

Att arbeta som bemanningssjuksköterska har blivit allt vanligare. Förmodligen beror det på att det innebär mer flexibla arbetstider, och dessutom bättre lön. Det är vanligt att man som sjuksköterska kombinerar två tjänster, en som fast anställd på deltid vid ett sjukhus och sedan arbetar deltid som bemanningssjuksköterska. Detta för att man vill öka flexibiliteten på sitt arbete, och många gör det också för att kunna styra mer över sin lön. Ibland vill man ha möjligheten att vara ledig, och ibland vill man passa på att jobba så mycket det går.

Bemanningen finns

Personalbristen går att läsa om i medierna i princip dagligen. Ändå är det sällan som problemet verkligen presenteras. Att det råder personalbrist är för visso ett faktum, men viktigt att veta är att bemanningen på sjukhusen finns. Allt fler söker sig till vårdutbildningar av olika slag och vi har idag fler läkare och sjuksköterskor än någonsin. Problemet är helt enkelt att vi samtidigt blir fler i samhället. En åldrande befolkning där varje individ i genomsnitt lever längre, och med mycket låg barnadödlighet, är vi helt enkelt fler människor i Sverige som behöver vård.

Samtidigt kan vi läsa om olika fall där patientsäkerheten drabbas när det inte finns tillräckligt med personal på plats. Vi kan läsa om det i Norran, Barometern och NT, alla med olika exempel på hur personalbristen skapar problem och väntetider inom vården. Det skapar också generellt missnöje bland personalen som upplever att de får jobba mycket övertid, och att de inte kan styra över sin egen arbetstid på ett bra sätt. Detta gör att många väljer att just kombinera sin tjänst som fast anställd med en bemanningstjänst. De kan då variera sin arbetsomfattning, och trivs med flexibiliteten det skapar.