Fler studenter till yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildningar ökar i popularitet. Till läsåret 2016/2017 kommer 446 nya utbildningar att starta, och på dessa kommer det att finnas 25 700 platser. Det är en ökning med en tredjedel jämfört med dagens utbud.

Yrkeshögskolan, förkortad YH, har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. I år kommer ungefär 48 000 studenter att läsa en YH-utbildning. Snart kommer de att vara ännu fler. Myndigheten för yrkeshögskolan har godkänt 446 nya utbildningar, skriver DN. Detta innebär att det blir ytterligare 25 700 nya studieplatser.Campus Varberg

Yrkeshögskolan har visat sig vara bra på att tillhandahålla utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar: enligt en rapport får nio av tio av de studenter som gått en YH-utbildning jobb efter att ha avslutat studierna. Mer om detta finns att läsa här. Yrkeshögskolan är därför mycket populär hos det svenska näringslivet, även om inte alla som går en YH-utbildning får en anställning inom den bransch de utbildats för.

Vilka utbildningar dominerar?

Inte minst ser vi en stor ökning av olika typer av digitala utbildningar. Det handlar t.ex. om utbildningar inom webb och sociala medier. Men det kan också handla om en vidareutbildning för undersköterskor, i att använda olika typer av tekniska hjälpmedel. Det område som växer allra mest när det gäller YH-utbildningar är dock ekonomi, administration och försäljning. Även samhällsbyggnad och byggteknik är ett område som ökar starkt.

Det är dock betydligt fler som ansöker om tillstånd för att få starta en YH-utbildning än som beviljas det. Under 2014 kom 1337 (!) ansökningar in till Myndigheten för yrkeshögskolan, och av dessa godkändes en fjärdedel. Ofta beror nekandena på att det är svårt att få fram de pengar som behövs för att driva en utbildning. Det kan innebära att en utbildning som det finns ett stort behov av, som kyl- och värmepumpstekniker, inte kommer till stånd. Samtidigt är det naturligtvis positivt att fler och fler utbildningar av den här typen startas.