Hemliga dokument och säkerhetsbrott

 

När det kommer till politiska hemligheter, affärshemligheter och andra hemligstämplade dokument med känsliga uppgifter är det bra att kunna förstöra papper så att ingen obehörig kan få tillgång. Kontorsmaskiner med hög säkerhet som skyddar dina affärshemligheter kan vara ett bra inköp, då ska även service, reparationer, garanti och rådgivning om produkten gärna ingå.

När Transportstyrelsen outsourcade IT

Ett säkerhetstänk, i dubbel bemärkelse, borde Transportstyrelsens ledning ha haft när de outsourcade IT för hela myndigheten, med alla körkort och personliga uppgifter i sina databaser. I hemligstämplade dokument, som nu har framkommit, går det att läsa om hur den avskedade generaldirektören Maria Ågren visste att säkerheten för hemliga agenter hotades redan innan it-utlokaliseringen. Och Säpo fick larm redan sommaren 2015, vilket väcker mångas tankar kring varför it-skandalen inte stoppades i tid.

Det tycks även så att Maria Ågren varnades muntligen om att outsourcingen skulle kunna vara en fara för livet, för poliser och officerare. Det går att läsa i en nyhet i Dagens Nyheter. De med skyddade identiteter som jobbar under täckmantel är de som främst avslöjas och inte längre kan använda sig av sina fiktiva identiteter genom outsourcingen är följande:

  • Officerare som arbetar utomlands som agenter på hemliga uppdrag i bland annat krigsområden, utsända av Försvarsmaktens topphemliga Kontor för särskild inhämtning (KSI) som officiellt sorterar under Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).
  • Säkerhetspolisens agenter som med falska identiteter arbetar med att avslöja terrorister och motverka spionage mot Sverige.
  • Poliser som under täckmantel infiltrerar den grova organiserade brottsligheten på uppdrag av Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Känsla uppgifter röjda

I SVT går det att läsa vidare om IT-skandalen på Transportstyrelsen. Där skrivs det bland annat att känslig information gjordes tillgänglig för icke-säkerhetskontrollerad personal i utlandet i och med outsourcingen av IT. Det är information som det svenska registret över körkort inklusive bilder. Uppgifter som kan avslöja om vilka fordon som är bepansrade. Uppgifter om företagshemligheter och känslig information om broar, tunnelbana, vägar och hamnar i Sverige. Det vill säga, allt man behöver få tillgång till om man vill angripa Sverige. Uppgifterna som röjts kan vara till skada för hela rikets säkerhet och generaldirektören har gjort avsteg från lagar som är till för att skydda just känsliga uppgifter. Mer om det går att läsa här.