Hot och våld ökar på arbetsplatser

Det är viktigt att inte bara trivas på sin arbetsplats, först och främst måste man känna sig trygg och säker. Vad kan man då göra för att öka tryggheten hos sina anställda och skapa en säkrare arbetsmiljö?

hot våldMånga vittnar om en allt tuffare arbetsmiljö där hot och våld sätter säkerhet och trygghet ur spel. De som jobbar som parkarbetare, inom vården, på kvinnojourer och som kontrollanter vid bland annat Radiotjänst kan ibland behöva GPS-positionerade personlarm i antingen en liten dosa att kunna trycka på eller som app i mobilen.

I en artikel i Dagens Nyheter går det att läsa om hur nära var tionde person på Karolinska universitetssjukhuset i Solna upplever både hot och våld i sitt arbete. Anställda på akuten ska numera alltid ha på sig ett så kallat bråklarm när det händer något. Det stora problemet för personal på akuten är personer som är påverkade och har en skev verklighetsuppfattning. Det kan vara vänner till en person som kommit in skadad till akuten och innan polisen har hunnit till sjukhuset har personerna tagit sig in i väntrummet och slagit sönder inredning och hotat personal.

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljö­problem – Arbetsmiljöverket

 

Flera sektorer är särskilt drabbade

Nu vill många att just tryggheten ska säkras på sjukhus och vårdinrättningar runt om i Sverige. Nära varannan sjuksköterska uppger i en ny undersökning att de utsatts för både hot och våld. I en artikel i Jnytt går det att läsa om hur antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket har tredubblats på bara några år i vissa län, detta angående just hot och våld. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra, som till exempel poliser, räddningstjänst, socialsekreterare och lärare samt anställda inom handeln.