IP-telefoni, datalagring och EU

Vad är Internet Protocol-telefoni egentligen och varför har vi så mycket datalagring i Sverige?

 

Vad är egentligen ip telefoni? Det är ganska lätt när du väl förstått förkortningen i början av ordet. IP står nämligen för Internet Protocol och detta är den tekniska standarden som finns för att transportera information över internet. Så med ip-telefoni kommunicerar man online men med telefon. Det låter mycket krångligare än det faktiskt är. Fördelen med denna typ av telefonilösning är att det ofta är mycket billigare, särskilt för företag, att använda än abonnemang via traditionell telefoni.

 

Datalagring kan slopas från ip-telefoner

 

I Nyteknik går det att läsa om den svenska datalagringen strider mot hur det ser ut i EU-rätten. En generell datalagring är inte okej enligt domstolen, eftersom alla övervakas utan synbar anledning. Däremot är riktad datalagring mot brottsmisstänkta personer okej. Den svenska datalagringslagen kom i efterskalvet av 2001:

 

Den svenska datalagringslagen tillkom efter ett EU-direktiv, som i sin tur uppkom efter en rad terrorattacker i början av 2000-talet – Mobil

 

Nu har regeringens utredare sagt att de löst problemet genom att föreslå att datalagring från samtal från det fasta telenätet och ip-telefoner slopas, samt genom att olika typer av data lagras olika länge. Dock är många remissinstanser tvekande kring om detta verkligen kommer att räcka för att få EU-domstolen att godkänna svensk datalagring. Datainspektionen är en av de som varnar för att lagförslaget kommer leda till en ännu längre följetong i rätten eftersom det strider mot EU-lagar om övervakning.

 

Fördelar med datalagring

 

Det finns bra saker med just datalagring också. En kritik mot EU:s hårda lagar kring datalagring är att det sätter stopp för polisens arbete mot näthat. När man inte kan få tag på IP-adresser till brottsmisstänkta i och med datalagringsreglementet kommer man heller inte åt förövare som orsakar stor skada. Mer om detta i SVT.