Kvinnor dominerar inom RUT


Ny statistik visar att många utrikesfödda kvinnor arbetar inom RUT-företag – antingen som ägare eller som anställd.

städning marmorbänkTidigare har vi skrivit om hur allt fler utrikesfödda väljer att starta egna företag och berättade då om Samuel Berhane som tillsammans med sina bröder valt att starta en kaffevagn istället för att försöka slå sig in på den befintliga arbetsmarknaden. Något bröderna inte är ensamma om att göra, men ny statistik från SCB visar att det finns ett ökande antal utrikesfödda i ROT- och RUT-branscher, som egenföretagare och störst är denna trend bland kvinnor födda utrikes. Men det är inte bara personerna som startar företagen som domineras av de utrikesfödda kvinnorna, även deras anställda utgörs till större delen också av kvinnor födda annanstans än i Sverige.

Ökning som pågått länge

Siffrorna som SCB presenterar är för visso nya, men detta är långt från något som skett över en natt. Redan mellan åren 2010 och 2013 sågs en ökning inom dessa branscher med 21 procent, en siffra som alltså fortsätter att stiga. Men beror detta på att man införde avdragen för ROT och RUT år 2008? Nej, svarar SCB och menar att det finns en rad andra faktorer som haft ett finger med i spelet vilka gjort att viljan till att starta egna företag ökan rejält. Något man bland annat nämner i sin statistik som exempel på bidragande faktor är exempelvis som att beloppet för för minsta aktiekapital för aktiebolag sänktes under 2010 från 100 000 kronor till 50 000 kronor och på så vis öppnade upp för att lättare starta olika sorters aktiebolag – något man också kan se för siffrorna under 2011 som än håller rekord som år då flest antal nybildade bolag registrerats hos Bolagsverket. Något som också är intressant att se är hur det numera är varannan kvinnlig egenföretagare inom RUT som är född utrikes – och likaså deras anställda. En trend som alltså ännu håller i sig.