Reklam på rätt sätt

Vad finns det att tänka på när du vill marknadsföra din produkt eller tjänst? Jo, bland annat måste marknadsföringen vara lagenlig och sedan skadar det inte om den även är anpassad för marknad och målgrupp.

 

Det finns olika typer av marknadsföring, från behändiga broschyrställ att ställa invid kassan i butiken, till stora marknadsföringskampanjer nationellt och internationellt. Men vad ska man tänka på om man funderar på att etablera sitt företag eller sitt varumärke utomlands och vill ta sig in på en internationell marknad.

 

Verksamt.se kan du läsa om de tips som finns när du ska försöka slå dig in på en internationell marknad. Bland annat är det bra att tänka på att låta någon från det landet eller med god kännedom om kulturen får utforma annonserna, eftersom det inte alltid går att direktöversätta. Det finns kulturella skillnader i hur marknadsföring uppfattas, det är inte säkert att marknadsföringsåtgärden bör utformas på samma sätt som på hemmamarknaden. Det är med andra ord väldigt viktigt med kunskap om marknaden och därför anställa någon som förstår köpbeslut och köpmönster i just det landet, samt dess kultur och marknaden för just det segmentet där du själv säljer saker.

 

Laglig och pålitlig reklam

 

Internationella Handelskammaren (ICC) har utgett regler för reklam och marknadskommunikation. Många företag världen över följer dessa och ICC kan sägas vara näringslivets världsorganisation som representerar företag i alla storlekar och alla branscher. Det gör också att organisationen är normgivande och samtidigt säkerställer att reklamen är laglig, hederlig, pålitlig och fri från de inslag som kan uppfattas som stötande.

 

Dels finns det ett antal regler att följa och lagar att se till när man utformar en annons. På Hallå Konsument går det att läsa mer om vad som inte är okej när det kommer till just marknadsföring. Detta är:

 

  • Att det inte tydligt framgår vem som svarar för reklamen
  • Att det används vilseledande påståenden eller utelämnas väsentlig information
  • Att förpackningsstorleken är vilseledande
  • Att säljaren härmar någon annans kända och särpräglade produkt
  • Att säljaren är aggressiv i sin marknadsföring
  • Att man rekar ut en annans produkter på ett vilseledande sätt när man jämför

 

Plus en hel del mer som går att läsa vidare om här samt på Konsumentverket.