Tidrapportering med app i mobiltelefonen

Att tidrapportera korrekt är en förutsättning för en lyckad hantering av både löner, personal och skatt. Något som underlättar är att det numera går att göra digitalt.

 

telephone-mobile-to-call-attainable-40552Många företag inom bygg- och bemanningsbranschen har övergått från tidrapportering med papper och penna till att använda digitala hjälpmedel som registrerar de anställdas arbete. En av dessa appar är Nuba, som är en tidrapport med app i mobiltelefonen. Denna app kan användas för att chefer och bemanningsföretag ska kunna hålla koll på hur de anställda jobbar och vart de befinner sig. Att rapporteringen sköts digitalt underlättar även för att förhindra felaktigt utbetalda löner och hjälper de anställda att tidsrapportera mer precist. Om man jobbar inom frisör-, restaurang-, tvätteri- eller byggbranschen är det lag på att föra personalliggare. Enligt Dagens juridik planeras även en utökning av branscherna där personalliggare ska krävas. Det handlar då om branscher inom skönhetsvård, fordonsservice och livsmedelsbutiker. Dock finns det fortfarande många företag, speciellt inom byggbranschen, som fuskar med att använda personalliggare. Enligt en artikel från Sveriges radio görs därför kontroller löpande.

 

”Framför allt ska vi lägga mycket vikt vid att hitta de byggarbetsplatser som man har låtit bli att anmäla till Skatteverket. Byggen som har, om man får lov att uttrycka det, valt att undgå radarn”, säger Conny Svensson, projektledare för Skatteverkets kontrollverksamhet.

 

Vilken information innehåller en personalliggare?

En personalliggare är en lista som ska föras över företagets anställda och hur de jobbar. Det som ska antecknas är företagets namn, personnummer på de anställda samt vilka tider de anställdas arbetspass börjar och slutar. Även oavlönad personal som exempelvis praktikanter eller tillfälliga extrajobbare som släkt och vänner ska föras in. Personalliggaren måste sparas i två år. Mer om regler och riktlinjer kan man läsa på Skatteverkets hemsida.