Tuffare arbetsmarknad i Norge

Norsk arbetsmarknadNorge har länge varit ett säkert kort för unga svenskar som söker arbete. Men när den norska ekonomin nu upplever en svacka får det också konsekvenser för arbetsmarknaden. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att få jobb i Oslo.

Vårt västra grannland är ett rikt land, med en stark arbetsmarknad som lockat många svenskar till framför allt Oslo. I Norge har det inte varit svårt att hitta ett arbete direkt efter gymnasiet. Det har för det mesta rört sig om enkla arbeten, i framför allt servicesektorn, men lönerna har varit bra, med svenska mått mätt, även om de också är anpassade till den norska prisbilden.

Norges välstånd bygger till stor del på oljan, och oljepriset har rasat de senaste åren. I en artikel i Svenska dagbladet säger norska ministrar att det fallande oljepriset inte utlöst någon kris, utan snarare gör det mer angeläget att adressera utmaningar som man skulle konfronteras med förr eller senare i vilket fall. Den norska europaministern säger till TT att oljan i framtiden inte längre kommer att vara tillväxtmotorn i norsk ekonomi. Tack vare den norska statens oljefond, som har ett värde på 6 400 miljarder norska kronor, är man väl rustad för ekonomiska utmaningar.

Läget för svenskar i Norge

Men den norska oljefonden kommer troligtvis inte att komma de unga svenskar som söker sig till Norge för sitt första heltidsjobb till del. Hösten 2015 sjönk arbetslösheten något i Norge, men den var fortfarande högre än samma period året innan. Siffran, 3,4 procent om man räknas in de arbetssökande som ingår i exempelvis arbetsträning, var dock lägre än i Sverige.

Att det blivit svårare att hitta jobb i Oslo är något som många svenskar som prövar lyckan på den norska arbetsmarknaden har blivit varse. En av dessa svenskar är 22-åriga Hanna Andersson från Åmål, som berättar för SVT att det tog henne 1,5 månad att få ett jobb på en snabbmatsrestaurang i Oslo, och att lönen, 130 norska kronor i timmen, är lägre än vad hennes kompisar som stannat i Sverige och jobbar i butik får. Många norska arbetsgivare prioriterar också att anställa norrmän, eller svenskar som redan är etablerade i landet och inte bara är där för att arbeta ihop pengar till en resa. De norska ungdomarna är dock, enligt de Oslosvenskar som SVT pratat med, en aning för kräsna när det kommer till att tacka ja till jobb.

År 2010 bodde 28 000 svenskar i åldern 17 till 25 år i Norge. Det senaste året för vilket arbetsmarknadsforskarna har siffror är 2012, och då fanns det 26 000 svenskar i landet. Av dessa bodde 13 600 i Oslo, vilket innebar att nästan var femte ung i huvudstaden var svensk. Den som besöker Oslo kommer att träffa på en hel del svenska ungdomar som tar hand om enklare jobb av olika slag.

Anne-Stine Talseth på bemanningsföretaget Adecco säger till SVT att den norska ekonomin upplever en svacka som den kommer att ta sig ur, men att det just nu är extra stor konkurrens om de okvalificerade jobben. Norge kommer alltså att fortsätta vara ett attraktivt resmål för svenskar på jakt efter jobb.