Utsatt för brott på jobbet?

De senaste dagarna har i mångt och mycket gått i medvetandegörandets tecken. Tiotusentals svenskar har genom me too-kampanjen berättat om hur de utsatts för trakasserier eller sexuella övergrepp.

 

Nu har flera större mediepersonligeter blivit anklagade och både SVT, TV4 samt Aftonbladet har inlett interna utredningar mot enskilda anställda.

 

Så gör du om du blir utsatt för brott på jobbet

 

Om du i ditt arbete har blivit utsatt för sexuella övergrepp så är det väldigt viktigt att du anmäler detta. Behöver du hjälp av en advokatfirma som utreder just brott är tipset att kontakta en privat försvarare via till exempel http://www.brottsbyran.se/.

 

Polisens råd till de som utsatts för övergrepp är lite olika beroende på. Det är alltid bra att säga till förövaren, men det kanske inte är det enklaste om offret är mycket yngre än denna. Viktigt är det att prata med sin chef och polisanmäla allt som helt enkelt inte känns okej. Sedan kan det vara svårt att själv avgöra vad som är ett brott eller inte, det får polisen ta ställning till. Om du kan ska du försöka ta en bild av förövaren och spara allt material om det skickas på dator eller mobil. Läs vidare på SVT om detta.

 

Saker som inte ses som våldtäkt i lagen, kan ändå vara sexualbrott. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening, är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som utsätts, även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen, eller om polisutredningen läggs ner – 1177 Vårdguiden