Vanligare att jobba hemma

De senaste åren har det blivit allt mer vanligt att jobba hemifrån. Många av de vanligaste kontorsarbetena går nämligen att utföra lika bra hemma nuförtiden. En hel del småbarnsföräldrar struntar nu även i att ta ut vab-dagar för att istället jobba hemifrån när barnen är sjuka.

2188712-young-woman-sitting-on-sofa-using-laptop

Många småföretagare väljer att istället för att ta ut vab-dagar när barnen är sjuka, jobba hemifrån. Detta kan man läsa i Sydöstran och de har i sin tur tagit del av en undersökning från ett ekonomiföretag. Undersökningen var rikstäckande och riktade sig till runt tusen småföretagare. Den visar att bara var tredje småföretagare faktiskt tar ut vad-dagar när barnen är sjuka. Bland de småföretagare som väljer att jobba hemifrån när de har ett sjukt barn uppger en av tre att de känner att de måste vara tillgängliga för kollegor och kunder. Och över hälften av de svarande tycker att det fungerar att ta hand om de sjuka barnen samtidigt som de sköter arbetet. Många av de svarande uppger att de väljer att jobba hemifrån istället för att vabba för att de annars missar inkomster och får missnöjda kunder.

Mår bättre av att jobba hemma

Överhuvudtaget har det blivit vanligare att jobba hemifrån och inte bara när man har ett sjukt barn att ta hand om. Detta beror förmodligen på att digitaliseringen gjort att många faktiskt kan jobba hemifrån utan några som helst problem. Har man bara en bärbar dator och en datorväska som man kan ta med datorn hem i, kan de flesta göra ett fullgott arbete på hemmaplan. Faktum är att de som jobbar hemifrån ofta mår bättre. I Svenska Dagbladet kan man läsa att en studie visar att de som får välja själva var de ska jobba är lyckligare än de som måste sitta på kontoret och jobba. Varför de känner sig extra lyckliga beror enligt studien mycket på att de känner att deras företag litar på dem och att de inte behöver övervakas i sitt arbete.

Olika åsikter om hemmaarbete 4298187-attractive-blond-woman-wearing-a-headset-and-fun

Men hur ställer sig företagen själva till det här med att jobba hemifrån? Göteborgs-Posten har pratat med tre stora arbetsgivare om hur de ser på att de anställda ibland jobbar hemma. Så här svarar de olika arbetsgivarna:

  • Det finns ibland tillfällen då det lämpar sig bättre att arbeta hemma. Men i stort tillämpas det restriktivt eftersom många arbetar i grupp och det är en fördel att då finnas på samma plats. Dessutom känner man samhörighet och att man befinner sig i en kontext om man är på sin arbetsplats.
  • Arbetet ska för det mesta ske på plats eftersom de gagnar social gemenskap och samarbete. Dessutom kan chefen då ansvara för en god arbetsmiljö för de anställda.
  • Arbetet sker för det mesta på arbetsplatsen med det finns en positiv inställning till att ibland arbeta hemifrån för att förenkla och skapa balans i privatlivet och i arbetslivet.