Vanligare med engelska jobbtitlar

Chief financial officer, store manager och floorwalker. Dessa jobbtitlar har nog de flesta hört talas om. Det har nämligen blivit vanligare med engelska titlar i Sverige. Men är det egentligen bättre?

2547629-blond-office-worker-holding-administrator-badge

I Dagens Nyheter kan man läsa att det har blivit allt vanligare med engelska titlar på den svenska arbetsmarknaden. Språkrådet anser dock att den här utvecklingen inte är så positiv eftersom den kan skapa förvirring. Ofta leder de engelska titlarna till att den som har titeln inte ens vet själv vad den står för. Varför de engelska titlarna blir allt fler i Sverige tror man på Språkrådet har att göra med at engelska är ett prestigespråk och att många tycker det låter finare. Det handlar också om att arbetsmarknaden blivit mer internationell och att företag har kopplingar till olika globala branschorganisationer. Sedan handlar det även om att när fler använder engelska titlar hakar andra på för att inte sticka ut.

Hittar på egna titlar

De engelska titlarna är oftare längre än de svenska och innehåller ofta ord som manager och officer. Dessa ser alltså mer viktiga ut i mångas ögon, än vad de svenska titlarna gör. Att ha en speciell titel som ser bra ut har också blivit allt viktigare och därför är det många som hittar på sina egna jobbtitlar för att se bättre ut. I Göteborgs-Posten kan man läsa om att det sociala yrkesnätverket Linkedin har tagit fram exempel på nya jobbtitlar som blivit populära. De ser att fler titlar är kopplade till ny teknik och plattformar som datorer eller telefoner. De ser även att individen blir allt viktigare i jobbsökandet och att det därför inte är ovanligt att man vill göra egna visitkort och skriva en unik och speciell titel för att få en mer personlig touch.

Måste förstå titeln

I Helsingborgs dagblad kan man läsa att de unika och engelska titlarna inte får gå till överdrift. Det gäller nämligen att man själv förstår den och att folket i ens omgivning också gör det. Engelska titlar kan bli för abstrakta och finns det en svensk titel som motsvarar den engelska, kanske man borde satsa på den istället.